همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، بیمار به خاطر بیماری آسم که از کودکی به آن مبتلا بوده به این مطب مراجعه کردند. سه جلسه لیزرآکوپانکچر، لیزر گوش و لیزر موضعی فرکانس اختصاصی ریه برای بیمار انجام شد. بعد از جلسه اول، بیمار خودش استفاده از اسپری سرتاید واسپری سالبوتامول و بعد از جلسه سوم مصرف قرص مونته لوکاست را قطع کرد . جلسات درمانی جهت تکمیل دوره درمان ادامه می یابد.

 

نظر خود را بنویسید