گوش انسان میکروسیستم کوچکی از کل بدن است (تصویر جنین وارونه) که تمام قسمت های بدن، یک نقطه متناظر بر روی گوش دارند و ما می توانیم از نقاط گوش برای درمان بیماری های مختلف اسکلتی عضلانی استفاده کنیم. حتی از نمای ظاهری گوش نیز می توان در تشخیص بیماری ها کمک گرفت.
همانطور که در این عکس مشاهده می کنید، بیمار به دلیل درد در ناحیه کتف راست و گردن به این مطب مراجعه کردند که در ناحیه متناظر با گردن بر روی گوش، هاله ای قرمز رنگ دیده می شود.

نظر خود را بنویسید