طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی با فرکانس اختصاصی کبد درمان موثری برای بیماری کبد چرب می باشد. همانطور که در این ویدئو می بینید، بیمار خانم پ. ج شصت وهشت ساله بدلیل مشکل بیماری کبد چرب که به مدت ده سال به آن مبتلا بود، به این کلینیک مراجعه کردند. دوازده  جلسه طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی برای بیمار انجام گردید و همانطور که در جواب آزمایش بیمار نیز مشاهده می کنید،  کبد چرب بیمار بطور کامل درمان گردید.

 

نظر خود را بنویسید