تیک های عصبی، که ناشی از اسپاسم غیر ارادی و غیر قابل کنترل عضلات است، حرکاتی ناخواسته، سریع و ناگهانی بوده و به طور کلی اگر بیش از اندازه تکرار شود می‌تواند برای فرد ناخوشایند باشد. تیک عصبی بیشتر در صورت، گردن و سر ظاهر می‌شود و پرش پلک‌ها از شایع‌ترین نوع تیک‌های عصبی است.
لیزرآکوپانکچر و طب سوزنی گوش درمان موثری برای افرادی است که مبتلا به تیک عصبی هستند. همانطور که در این ویدئو مشاهده می کنید، بیمار آقای ع. د. ۳۱ ساله از تهران بدلیل مشکل تیک عصبی که هفده سال به آن مبتلا بوده، به این کلینیک مراجعه کردند. بیمار پس از  جلسه سوم، تاثیرات درمانی را در خود مشاهده کرد و با تکمیل دوره درمانی خود ( دوازده جلسه لیزرآکوپانکچر و طب سوزنی گوش)، مشکل بیمار حدود ۶۵% بهبود پیدا کرد.

 

نظر خود را بنویسید