لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی روش های موثری برای درمان عوارض سی پی از نوع اسپاستیک (سفت) و سی پی شل (Flaccid) می باشد.
لیزرآکوپانکچر روشی بدون درد و عارضه و به طور ویژه مناسب کودکان است؛ چرا که کودکان معمولا ترس از سوزن دارند. در این روش به جای استفاده از سوزن، نقاط مربوط به اندام ها با لیزر کم توان تحریک می شوند.
همانطور که در ویدئو می بینید، بیمار شش ساله که از گناباد خراسان رضوی به این مطب مراجعه کرده اند، به طور مادرزادی دچار سی پی از نوع شل و تاخیر در تکامل در نشستن، راه رفتن، گفتار و حرکات چشم بوده است.
پس از انجام یک دوره درمان به روش لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی، سفتی (تون) عضلانی بیمار و نیز توجه و تمرکز او سی درصد بهبود یافته است، جملات جدید بیان می کند و تکامل در حرکات چشمی او مشهود است.


ویدئوی قبل از درمان

ویدئوی بعد از درمان

نظر خود را بنویسید