لیزر آکوپانکچر گوش درمان موثری برای دردهای اسکلتی_ عضلانی است. این روش درمانی با حرکت لیزر بر روی نقاط خاصی از گوش و بر اساس فرکانس خاص مربوط به هر اختلال انجام میشود. بیمار مبتلا به محدودیت در حرکت فک سمت چپ صورت بودند و ده جلسه لیزر توسط دندانپزشک برای ایشان انجام شده که با بهبود ۶۰% همراه بوده است، ولی همچنان محدودیت دربازکردن فک داشتند. با انجام اولین جلسه لیزرآکوپانکچر گوش دامنه حرکت فک کاملا به حالت طبیعی بازگشت و بهبودی کامل حاصل گردید. قبل از انجام درمان بیمار در مسواک زدن و استفاده از نخ دندان برای دندان های انتهایی سمت چپ دچار مشکل بودند و پس از درمان بازشدن فک طبیعی شده و بیمار مشکلی در غذا خوردن یا مسواک زدن ندارند.

نظر خود را بنویسید