بیمار خانم م. و. ۳۴ ساله به دلیل آشفتگی ذهنی پس از خاطره ناخوشایند فوت مادرشان به مطب ما مراجعه کردند. ایشان در سال ۹۱ مادر خود را در اثر بیماری سرطان از دست دادند. بیمار وابستگی زیادی به مادر داشتند و در آن زمان کمتر از یک سال بود که ازدواج کرده بودند. در طول این ۶ سال هر صبح با خاطرات بد دوران بیماری مادر بیدار می‌شدند و هر شب با خاطرات بد این دوران و همچنین لحظه خاکسپاری ایشان به خواب می رفتند و از نظر روحی-روانی بسیار آشفته بودند. در سال ۹۷ متوجه شدند که دچار یائسگی زودرس شده اند، اما همچنان فقدان مادر بیش از هر موضوع دیگری برای ایشان آزاردهنده بود و باعث بی قراریشان می شد.
پس از مراجعه برای ایشان لیزرآکوپانکچر و لیزر خاطرت بر روی ناحیه مشخصی از گوش انجام شد.
در حال حاضر خاطرات بد دوران بیماری و خاکسپاری هر روز در ذهنشان مرور نمی‌شود و اکنون که تقریباً ۶ ماه از تاریخ درمان می‌گذرد، بندرت آن خاطره درذهن شان می آید واگر به علتی به آن واقعه فکرکنند،هرگز به اندازه قبل از درمان برای بیمار آزار دهنده نیست.
ایشان به خوبی با واقعیت نبود مادر کنار آمده اند و پذیرش سوگ مادر برای ایشان بسیار راحت شده است.

نظر خود را بنویسید