لیزرآکوپانکچر به همراه لیزر موضعی تخمدانها و رحم درمان موثری برای یائسگی زودرس و ناباروری است. بیمار، ف. الف.، ۳۶ ساله، از یکسال قبل دچار یائسگی زودرس بودند. آزمایشات میزان AMH یا ذخیره تخمدان را برابر ۰/۲، FSH را برابر ۱۲۴ و LH را برابر ۸۸ نشان می داد. برای بیمار یک دوره ۱۲ جلسه لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی تخمدانها و رحم انجام شد. بیمار پریود شدند و آزمایشات انجام شده در روز سوم قاعدگی نشان از افزایش AMH به ۱/۷، کاهش FSH به ۹ و همچنین کاهش LH به ۲۷ داشت. بیمار قبل از ابتلا به یائسگی، پریود نامنظم داشت و مشکل ایشان در این مورد نیز برطرف شده است.

FSH: 124.7 ➡️ ۹/۳۶

LH: 88.9 ⁦➡️⁩ ۲۷/۵۶

AMH: 0.2 ➡️ ۱/۱۷

 

 

جواب آزمایشات قبل و بعد از درمان بیمار

 

 

 

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید