لیزر آکوپانکچر و لیزر موضعی تخمدانها و رحم روش مناسبی برای افزایش ذخیره تخمدان و درمان یائسگی زودرس ناباروری است.

بیمار م. الف. ۴۰ ساله از آبان ماه سال گذشته برای بارداری اقدام کردند. ایشان مبتلا به کیست آندومتریوز بودند که با جراحی مشکلشان برطرف کردید. آزمایش هورمونی، پایین بودن ذخیره تخمدان (AMH) و بالا بودن  FSH و LH را نشان می‌داد، اما پریودها منظم بودند. طبق نظر متخصص زنان چند ماه قرص های استروژن وپروژسترون  استفاده کردند. در آبان ماه AMH برابر ۰/۰۹، FSH برابر ۱۴ و LH برابر ۶ بود. ایشان چند ماه داروهای تحریک تخمک گذاری استفاده کردند که نتیجه ای به دنبال نداشت.
مجدداً در اردیبهشت ۹۸ آزمایش تکرار شد که نشان از کاهش بیشتر AMH به ۰/۰۱ و افزایش FSH به ۱۷ را نشان می داد. ایشان با مصرف استروژن و پروژسترون همچنان پریود می شدند و متخصص زنان برای بارداری پیشنهاد تخمک اهدایی داده بودند.
بیمار به ما مراجعه کردند و  توصیه شد طی پروسه درمان که حدوداً ۴۵ روز است، از مصرف قرص‌های ضدبارداری خودداری کنند.
ایشان در جلسه سوم درمان پریود شدندکه خونریزی طبیعی داشتند؛ در حالیکه متخصصین معتقد بودند بیمار در صورتی که پریود شود تنها در حد لکه بینی خواهد بود.
بعد از ۱۲ جلسه درمان که حدود یک ماه و نیم به طول انجامید، بیمار مجددا پریود شدند و در روز سوم قاعدگی آزمایش دادند. AMH از ۰/۰۱ به ۰/۱، یعنی ۱۰ برابر افزایش یافته و FSH از ۱۷ به ۹/۹ رسیده است. درمان درایت مرحله پایان یافته و امیدواریم بیمار بتوانند به طور طبیعی باردار شوند.درصورت عدم موفقیت ،یک دوره درمانی جدید شروع خواهد شد.

 

 

جواب آزمایش قبل از درمان بیمار

جواب آزمایش بعد از درمان

نظر خود را بنویسید