لیزرآکوپانکچر گوش و بدن، لیزر موضعی تخمدن ها و رحم و طب سوزنی روش های درمانی موثری برای افراد مبتلا به یائسگی زودرس است. بیمار ف. م.، ۳۸ ساله، دارای دو فرزند که از شهریور ۹۷ دچار یائسگی شدند. ایشان دچار گرگرفتگی شدید، کاهش انرژی و وضعیت روحی ضعیف، افسردگی و اضطراب بودند. در اسفندماه به مطب ما مراجعه کردند و درمان های فوق برای ایشان صورت گرفت. خوشبختانه پس از شش ماه که از آخرین قاعدگی ایشان گذشته بود، با درمان های ذکرشده مجددا پریود شدند. آزمایشات قبل از درمان میزان FSH را ۷۱/۴، LH را ۶۲/۸ و ذخیره تخمدان یا AMH را ۰/۲ نشان می داد. پس از درمان و قاعدگی مجدد، آزمایش انجام شده در روز سوم پریودی کاهش FSH به ۴/۶، LH به ۵/۲۹ و افزایش ذخیره تخمدان (AMH) به بیش از دو برابر یعنی ۰/۵ را نشان می داد. چند ماه به طور منظم قاعدگی نرمال ادامه داشت. در مردادماه ۹۸ میزان خونریزی کاهش یافته و مجددا به ما مراجعه کردند. بررسی وضعیت بیمار جهت رفع این مشکل انجام خواهد گرفت.
FSH: 71.4 ➡۴/۶

LH: 62.8 ➡۵/۲۹

AMH: 0.2 ➡ ۰/۵

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید