طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر گوش و لیزر موضعی تخمدانها و رحم درمان موثری برای یائسگی زودرس و ناباروری است.
بیمار ز. گ. ۳۶ ساله یک دوره از درمانهای فوق را جهت درمان ناباروری پشت سر گذاشته اند. قبل از شروع درمان، ذخیره تخمدان (AMH) برابر ۰/۶ بوده  و پس از درمان به ۱/۴۵ افزایش یافته است.
درمان دراین مرحله متوقف می گردد و امیدواریم بارداری طبیعی صورت گیرد.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید