طب سوزنی لیزری به همراه لیزر موضعی ناحیه سر روش موثری برای درمان عوارض بیماری پارکینسون است.

 قبل از درمان

بیمار ۶۵ ساله از شهرستان اراک، به دلیل بیماری پارکینسون مراجعه کرده بودند. بیماری ایشان از دو سال پیش شروع شده، اما به تازگی شدت علائم نسبت به اوایل بیماری افزایش یافته بود.
 بیمار دچار لرزش شدید دست چپ بودند و هنگام مطالعه یا استفاده از موبایل مشکل تمرکز چشم داشتند تا بتوانند به درستی ببینند.
همچنین، به تازگی دچار لکنت زبان شده بودند و هنگام نوشتن خطشان نسبت به قبل از شروع پارکینسون ریزتر شده بود. بیمار هنگام بلند شدن از زمین اندکی سرگیجه داشتند و زمانی که پس از زمین خوردن قصد بلندشدن داشتند، با مشکل ضعف بدن و عدم تعادل نیز روبرو بودند.

بیماری پارکینسون درمان قطعی ندارد، اما با لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی ناحیه سر علائم بیماری ۳۰ تا ۵۰ درصد بهبود می‌یابد.

پس از درمان

بیمار پس از یک دوره ۱۲ جلسه‌ای درمان با لیزر آکوپانکچر  و لیزر موضعی ناحیه سر ۵۰ تا ۶۰ درصد بهبود علائم را نشان می دهند. بیمار قبل از درمان به دلیل سرگیجه زمین می خوردند و همچنین هنگام مطالعه یا استفاده از موبایل دچار سیاهی چشم می شدند و نمی‌توانستند روی نوشته متمرکز شوند؛ این مشکل پس از درمان با روش های ذکرشده برطرف شده است.
لرزش دست کم تر شده و انرژی بدن بیمار افزایش یافته است؛ ایشان قبل از درمان به سختی از زمین بلند می می شدند، اما خوشبختانه پس از درمان این مشکل رفع گردیده است.

 

 
T.me/DrAnsariClinic

Instagram.com/Dr.Abbas_Ansari

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

نظر خود را بنویسید