بیمار ۳۸ ساله از استان مرکزی که از سال ۹۴ مشل قاعدگی داشته اند. متخصص زنان با تشخیص یائسگی زودرس، به ایشان پیشنهاد تخمک اهدایی داده بود و در سال ۹۶ نیز قاعدگی به طور کامل قطع شده بود.
ایشان یک سال پس از قطع قاعدگی به مطب ما مراجعه کردند و برای ایشان لیزرآکوپانکچر، طب سوزنی، لیزر رحم و تخمدان ها انجام شد.
پس از هشت جلسه پریود شدند و پس از پایان پریودی، درمان ادامه یافت و سپس یک جلسه امبدینگ انجام گردید.
بعد از یک ماه، دوره دوم درمان شروع شد و پس از ده جلسه لیزرآکوپانکچر و لیزر رحم و تخمدان ها بیمار که از ابتدای درمان ما چهار جلسه پریود شده بودند، برای مرتبه پنجم پریود نشدند و در آزمایش مشخص گردید که خوشبختانه  بدون مصرف هیچ گونه داروی گیاهی و شیمیایی حامله شده اند.
نکته جالب اینکه بیمار پس از یک دروه درمان و یک جلسه امبدینگ قادر بودند IVF کنند، ولی تمایل داشتند بطور طبیعی با روش ما حامله شوند و می گفتند تا هر زمان که نیاز باشد، درمان را ادامه می دهند.

 

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید