بیمار ۳۶ ساله از دو سال پیش اقدام به بارداری کردند که به دلیل کمبود ذخیره تخمدان نتوانستند باردار شوند و به پژوهشگاه رویان ارجاع داده شدند. در آنجا به ایشان پیشنهاد آی وی اف داده شد که بیمار تمایلی به این کار نداشتند.
 ایشان از طریق اینترنت با مطب ما آشنا شدند.
اولین آزمایش قبل از درمان در مطب ما FSH را برابر ۶٫۳، LH را برابر ۳٫۸ و AMH را ۰٫۹ نشان می‌داد.
آزمایش بیمار پس از ۸ جلسه درمان با لیزر آکوپانکچر، لیزر موضعی تخمدانها و رحم و لیزر گوش، افزایش ذخیره تخمدان تا ۲٫۱ یعنی حدود ۲٫۳ برابر را نشان می دهد.
 همچنین FSH به ۴٫۹ و LH به ۲٫۴ کاهش یافته است. درمان تا دوازده جلسه ادامه می یابد.
 با توجه به این افزایش قابل توجه در ذخیره تخمدان، امید به باروری طبیعی در ایشان بسیار بالا است.

FSH:  ۶٫۳ ➡ ۴٫۹
LH: 3.8 ➡ ۲٫۴
AMH: 0.9 ➡ ۲٫۱

 

 

نظر خود را بنویسید