خانم ۴۲ ساله با تشخیص یائسگی زودرس از اهواز به مطب ما مراجعه کردند.
ایشان قبل از مراجعه، قصد فریز تخمک داشتند و سه ماه از آخرین قاعدگی ایشان می‌گذاشت؛ قبل از آن نیز با مصرف دارو پریود می شدند.
 در تاریخ ۹۸/۱۰/۳،  FSH ایشان برابر  ۸۹، LH برابر ۵۱ و AMH برابر ۰٫۰۲ بوده و با مصرف دارو FSH به ۲۳ رسیده است.
برای ایشان تنها دو جلسه طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی تخمدانها و رحم و یک جلسه امبدینگ انجام شد. خوشبختانه ماه بعد سر موقع و بدون مصرف دارو پریود شدند.
 آزمایش بیمار نیز کاهش FSH به ۱۶ و LH به ۵ و افزایش AMH به ۰٫۰۵ را نشان می داد. درمان جهت بهبودی کامل ادامه دارد.
 انجام امبدینگ به اضافه تعداد جلسات معدود لیزرآکوپانکچر و لیزر موضعی می‌تواند برای عزیزانی که از شهرستان برای درمان مراجعه می‌کنند، روشی موثر در بازه زمانی اندک باشد که تعداد دفعات رفت و آمد و هزینه های مربوطه را کاهش می دهد

AMH: ۰٫۰۲ ➡ ۰٫۰۵

 

 

Instagram.com/Dr.Abbas_Ansari

 

نظر خود را بنویسید