حجامت به دو صورت حجامت خشک و تر می باشد. حجامت خشک همان بادکش درمانی است که در کتاب بادکش درمانی، تالیف اینجانب، پروتکل‌های درمانی مکمل و کمکی برای ۴۴ بیماری ذکر شده است.
حجامت تر همان حجامت رایج است که در تمدن های مختلف بشری وجود داشته است. به عنوان مثال، در کشور چین در هزاران سال قبل حجامت انجام می شده و حجامت اسلامی که با ظهور اسلام شروع گردیده است.
حجامت چینی در دوره آموزشی اینجانب در ده سال پیش در کشور چین آموزش داده شد.  حجامت چینی تفاوت هایی با حجامت اسلامی دارد. اول اینکه در حجامت چینی میزان کمی خون، در حد چند قطره گرفته می شود. همچنین، محل هایی که حجامت چینی انجام می شود منطبق بر نقاط طب سوزنی است. به عنوان مثال، در ناحیه پشت قفسه سینه نقاطی وجود دارد که برای متعادل کردن معده و سیستم گوارش به کار می رود، یا افرادی که کبد گرم دارند، از نقطه مربوط به  کبد خونگیری انجام می شود، و یا نقاطی در طب چینی برای پاکسازی بدن و دفع سموم وجود دارد.

نواحی مربوط به حجامت بر روی پشت بدن

ما در مطب از هر دو روش حجامت چینی و اسلامی استفاده می کنیم که بر اساس تشخیص بیماری و پروتکل درمانی صورت می گیرد.

 

 

 

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

T.me/DrAnsariClinic

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

نظر خود را بنویسید