درد شانه یکی از دردهای شایع اسکلتی- عضلانی است و موجب بروز عوارض فراوان و کاهش چشمگیر کیفیت زندگی فرد می شود. مطالعات انجام شده برای بررسی تاثیر طب سوزنی بر دردهای مداوم شانه در بزرگسالان نشان داد، طب سوزنی برای بیمارانی که مبتلا به درد شانه هستند، موثرتر است. در مطالعه ای که تاثیر طب سوزنی را نسبت به فیزیوتراپی بررسی می کند، نشان داد طب سوزنی نسبت به فیزیوتراپی و ورزش در بازه زمانی کوتاه تری اثر می کند. در دو مطالعه دیگر نشان داده شد که طب سوزنی همراه با فیزیوتراپی یا ورزش نسبت به استفاده از فیزیوتراپی یا ورزش به تنهایی در کوتاه مدت و میان مدت مؤثرتر است. همچنین این بررسی ها نشان دادند طب سوزنی بدون عوارض است یا در صورت وجود عوارض، این عوارض موقت و بسیار خفیف هستند. بررسی های سیتمیاتیک متعددی نشان دادند که طب سوزنی می تواند یک درمان مطمئن و مؤثر برای درد شانه در کنار سایر راهکارهای مدیریتی به عنوان بخشی از یک پکیج درمانی چند وجهی یا به عنوان درمان مستقل مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع، طب سوزنی در انواع روش های آن از جمله لیزرآکوپانکچر با رفع انسداد جریان خون و انرژی از نواحی درد و همچنین آزاد کردن اندورفین ها باعث ریلکس شدن عضلات ناحیه درگیر در درد یا انجماد شانه و درنتیجه بهبود انواع مشکلات در ناحیه شانه می گردد. تحریک نقاط خاصی از بدن با سوزن های بسیار ظریف یا با لیزر کم توان (لیزر سرد) بر غلظت مایع مغزی- نخاعی (CSF) مواد آرامبخش که به طور طبیعی در بدن وجود دارند، تأثیر می گذارد: این مواد شامل دینورفین (که در سطح نخاعی عمل می کند)، اندروفین (عمل درون مغز) و آنسفالین (هم در مغز و هم در سطح نخاعی) هستند و روش های مختلف طب سوزنی باعث افزایش غلظت این مواد می گردند. اندروفین ها و آنکفالین ها مسدود کننده های قدرتمند یا تعدیل کننده های درد های اسکلتی- عضلانی هستند. البته، دینورفین یک تعدیل کننده قدرتمند درد احشایی است و تأثیر ضعیف تری در تعدیل درد اسکلتی عضلانی دارد. طب سوزنی از این طریق باعث درمان درد و ریلکس شدن عضلات شانه می گردد.

www.Instagram.com/dr.abbas_ansari

T.me/drAnsariClinic

۰۹۱۰-۶۶۴۲۹۲۰

منابع:

https://openresearch.lsbu.ac.uk/item/86wz4

https://academic.oup.com/bjaed/article/7/4/135/466586

 

نظر خود را بنویسید