بیمار آقای ۶۷ ساله که از ۶ ماه قبل درد شانه چپ داشتند. این درد  مانع حرکت دست به عقب می شد و در صورت حرکت ناخودآگاه و آنی دست به عقب، درد عجیبی در بازو احساس می کردند و به علت درد شدید دیگر قادر به حرکت‌ دست، به ویژه حرکت های آنی نبودند.
 ایشان به متخصص ارتوپد مراجعه کردند و ۵ جلسه فیزیوتراپی و در صورت عدم بهبود، تزریق کورتون پیشنهاد شد.
 متأسفانه پس از ۵ جلسه فیزیوتراپی (که تاثیری به دنبال نداشت) و پس از یک هفته تزریق کورتون در محل درد در شانه و فیزیوتراپی مجدد (در مجموع ۱۱ جلسه فیزیوتراپی)، تغییر محسوسی نداشتند و همچنان احساس درد می کردند.
 ایشان به اصرار دخترشان که قبلاً در مطب اینجانب طب سوزنی انجام داده و این درمان را روش مفیدی می دانستند، برای درمان مراجعه کردند. ایشان دهمین جلسه درمان با لیزرآکوپانکچر، طب سوزنی و لیزر موضعی شانه را پشت سر گذاشته و بهبود قابل توجهی در دامنه حرکت دست در جهات مختلف نشان دادند. درمان برای بهبودی کامل درد ادامه می یابد.

 

 

 

📞۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵
📱۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰
🌐www.DoctorAnsari.com
🌐www.AuriculoTherapy.ir
🌐www.LaserAcupuncture.ir
🌐www.DoctorAnsari.ir
www.Instagram.com/dr.abbas_ansari
Telegram: @DrAnsariClinic

نظر خود را بنویسید