آقای ۳۳ ساله از استان لرستان، شهرستان کوهدشت به علت درد گردن به مطب ما مراجعه کردند. ایشان از حدود چهار سال پیش (سال ۹۶) در مسابقات کشتی دچار آسیب در ناحیه گردن شدند.
 با  مراجعه به پزشکان، مصرف انواع دارو ها، تقریباً ۳۰ تا ۴۰ جلسه فیزیوتراپی، ۶ تا ۷ جلسه تزریق اوزن و ۲ تا ۳ بار تزریق کورتون تنها تأثیر موقت داشتند و بعد از یک هفته تا ۱۰ روز از قطع درمان، درد گردن مجدداً عود می‌کرد.
 درد در شبها شدیدتر می شد و به ویژه در موقع کار سنگین و رانندگی بسیار آزار دهنده بود. ایشان از طریق یکی از پزشکان محترم در شهر کوهدشت به مطب ما معرفی شدند و شش جلسه طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی ناحیه گردن برای ایشان شد. پس از اولین جلسه درمان درد تقریباً ۲۰ تا ۳۰ درصد، و پس از جلسه دوم تا ۴۰ درصد بهبود یافت و  در یک الی دو جلسه آخر هیچ دردی نداشتند و تنها برای تکمیل پروسه درمان به مطب مراجعه کردند.
در صورتی که در آینده درد گردن داشته باشند، به مطب مراجعه خواهند کرد.

نظر خود را بنویسید