بیمار ۴۱ ساله به دلیل کاهش شدید ذخیره تخمدان و اندومتریوز مراجعه کردند. آزمایش قبل از درمان، ذخیره تخمدان یا AMH را برابر ۰٫۰۳، FSH را ۴٫۵ و LH را برابر  ۱ نشان می‌داد.
 سونوگرافی، دو کیست آندومتریوما در تخمدان راست و چپ (در تخمدان راست به قطر ۲۷ میلیمتر و در تخمدان چپ به قطر ۲۲ میلیمتر) و چسبندگی شدید تخمدانها و رحم را نشان می داد.
  برای ایشان ۱۲ جلسه لیزرآکوپانکچر گوش و بدن، طب سوزنی، لیزر موضعی رحم و تخمدان ها و نیز یک جلسه امبدینگ انجام شد.
 آزمایش انجام شده پس از این ۱۲ جلسه، افزایش ذخیره تخمدان از ۰٫۰۳ به ۰٫۱ را نشان می‌دهد. همچنین، کیست‌های اندومتریوز تخمدان چپ و راست کاملا از بین رفته است. درمان برای افزایش بیشتر ذخیره تخمدان و بهبودی کامل ادامه دارد.

 

 

 

آزمایش کاهش ذخیره تخمدان یا AMH (قبل از درمان)     آزمایش افزایش ذخیره تخمدان یا AMH (بعد از درمان)

 

سونوگرارفی اندومتریوز تخمدان   سونوگرافی تخمدان اندومتریوز پس از یک دوره درمان با طب سوزنی لیزری

 

 

نظر خود را بنویسید