درمان مکمل آلرژی یا حساسیت به دود سیگار و هوای سرد

آقای ۴۲ ساله که از شهرستان به دلیل مشکل آلرژی شدید مراجعه کردند. ایشان در هنگام مواجهه با دود سیگار، باد و هوای سرد دچار گرفتگی گوش و بینی سمت چپ می‌شدند. ایشان به مدت ۸ ماه با این مشکل درگیر بودند و حتی با قرار گرفتن در معرض باد سرد، مخصوصا باد کولر دچار گرفتگی شدید بینی و گوش می شدند.
بیمار سه ماه پیش به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرده بودند که تشخیص ایشان آلرژی شدید بوده و کوآموکسی‌ کلاو، سیتریزین و اسپری های ضد آلرژی برایشان تجویز شده بود.
پس از یک جلسه درمان با طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر گوش و بدن و لیزر داخل بینی،حساسیت و آلرژی به باد سرد کولر یا دود سیگار نداشتند و اکنون برای دومین جلسه درمان مراجعه کرده اند. درمان جهت بهبودی کامل ادامه دارد.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید