تاثیر لیزر آکوپانکچر و طب سوزنی برای دیسک کمر

همانطور که در مطالب قبل نیز گفتیم، طب سوزنی طب کل نگر است و بر روی کل بدن اثرات مثبت دارد. بیمار به علت درد پای چپ و دیسک کمر مراجعه کردند و سنگ کلیه نهفته ای نیز داشتند که با مکانیسم طب سوزنی که کل بدن را تنظیم و متعادل می کند، خوشبختانه برای سنگ کلیه نیز درمان انجام شد.
ایشان به مدت یک سال و نیم از درد شدید دیسک کمر و درد ران سمت چپ رنج می بردند و مراجعه به پزشکان مختلف نتیجه‌ای به دنبال نداشت.
پس از جلسه اول درمان با طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر و لیزر موضعی ناحیه کمر، ۵۰ تا ۶۰ درصد و پس از سه جلسه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درد و گرفتگی کمر و پای چپ کاسته شد.
در دومین جلسه درمان، همزمان با انجام طب برای دیسک کمر، درمان تقویت کلیه نیز انجام شد. بیمار بدون هیچ سابقه مشکل کلیه، دچار درد شدند، به درمانگاه مراجعه کردند و متوجه شدند دو سنگ کلیه نهفته به قطر ۱ و ۵ میلیمتر در حالب دارند. برای سنگ کلیه نیز یک جلسه درمان انجام شده و درمان جهت بهبودی کامل ادامه خواهد داشت.

 

نظر خود را بنویسید