تاثیر لیزر آکوپانکچر همراه با طب سوزنی بر خستگی صبحگاهی

 بیمار ۳۱ ساله به دلیل مشکلات متعدد از جمله احساس خستگی صبحگاهی مراجعه کردند. ایشان صبح ها نمی توانستند به راحتی از تخت جدا شوند و احساس ضعف و سنگینی داشتند. بعد از سه جلسه درمان با طب سوزنی و لیزر آکوپانکچر گوش و بدن، خوشبختانه به طور کامل بهبود یافتند.

 

 

خستگی صبحگاهی به خودی خود یک بیماری نیست، اما می تواند نشانه ای از کارکرد نادرست و یا کمبود یا زیاد بودن چیزی در بدن است. در این وضعیت از انرژی کافی برای انجام وظایف روزانه برخوردار نیستیم. در صورت ادامه خستگی صبحگاهی برای حداقل دو هفته بهتر است برای بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.

در زندگی مدرن امروزی بسیاری از ما با این مشکل روبرو هستیم که کیفیت زندگی ما را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. با اینحال زمانی که به پزشک مراجعه می کنیم، دلیل و نیز درمان خاصی پیشنهاد نمی شود و تنها به تجویز چند مکمل و یا تغییر سبک زندگی بسنده می‌شود.

طب سنتی چینی (TCM)

طب ستی چینی تاکید بسیار شدیدی بر تعادل کلی اعضا و تعادل انرژی در بدن دارد. این طب از روش های مختلفی برای دستیابی به تعادل بهره می برد و در مورد خستگی و بیحالی که هیچ دلیل شناخته شده ای ندارد، به دنبال درمان ریشه ای است و نه فقط درمان علائم.
طب غربی بدن را مجموعه سلولهایی که عملکردهای خاص را انجام می دهند و بیماری را مشکل در عملکرد این سلول ها در نظر می گیرد. طب چینی نظر متفاوتی از بدن انسان دارد که در آن بدن به عنوان سیستم انرژی ظاهر می شود. این انرژی در کانال های خاصی در سرتاسر بدن در جریان است. هدف طب سنتی چینی بازیابی انرژی های یا به تعادل رساندن آن ها است. در اینجا سه رویکرد برای اینکار ارائه می شود:

طب سوزنی و  لیزرآکوپانکچر

در این روش متخصص طب سوزنی سوزن های نازک را در نقاط خاصی که مربوط به انرژی بدن یا انرژی اعضای مختلف بدن است، وارد می کند. درواقع، هدف طب سوزنی تاثیر بر کانال های انرژی بدن و به تعادل رساندن آن ها است. بر اساس طب سنتی چینی، کمبود انرژی و درنتیجه خستگی و بیحالی با کمبود انرژی و ضعف طحال در ارتباط است. با تقویت انرژی این عضو با استفاده از سوزن یا لیزر کم توان (لیزرآکوپانکچر) در نقاطی که مربوط به این عضو است، فرد از بیحالی، خستگی مزمن و پرخوابی رهایی می یابد.

 

۰۹۱۰۶۶۴۲۹۲۰

اینستاگرام: dr.abbas_ansari@

نظر خود را بنویسید