تاثیر طب سوزنی و لیزر آکوپانکچر بر اختلالات قاعدگی

 بیمار ۴۳ ساله با نامنظمی پریود مراجعه کردند. ایشان هر دو ماه پریود میشدند و یا بعد از پریود شدن، خونریزی تا یک الی یک ماه و نیم ادامه داشت و به صورت خونریزی شدید یا لکه بینی بود و حدود سه تا چهار سال با این مشکل درگیر بودند. بیمار در اردیبهشت مراجعه کردند و در آن زمان خونریزی زیاد داشتند که قطع نمی شد؛ ذخیره تخمدان، پایین و FSH برابر ۶۰ بود.
 پس از اولین جلسه درمان با طب سوزنی، لیزرآکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی رحم و تخمدان، خونریزی قطع شد و با ادامه درمان، FSH از ۶۵ به ۲۵ رسید و در حال حاضر برای افزایش ذخیره تخمدان مراجعه کرده‌اند.

 

 

۰۹۱۰-۶۶۴-۲۹۲۰

اینستاگرام: dr.abbas_ansari@

نظر خود را بنویسید