خانم ۴۰ ساله از کودکی دچار سردردهای نسبتاً شدید بودند. تشخیص پزشک سردرد میگرنی بوده و ایشان برای تسکین درد، مسکن هایی مثل ژلوفن مصرف می کردند و در صورت بروز حالت تهوع مجبور به مراجعه به بیمارستان بودند. این سردردها از حدود ۶ سالگی آغاز شده بود. شش جلسه درمان با طب سوزنی، لیزر آکوپانکچر گوش و بدن و لیزر موضعی ناحیه سر باعث بهبود صددرصد میگرن ایشان شده است و در حال حاضر برای مشکل دیگر ایشان در حال انجام درمان هستیم.

نظر خود را بنویسید