نمونه بالینی تشخیص بیماری از روی گوش

نمونه بالینی تشخیص بیماری از روی گوش

               آقای الف. ح. ۷۶ ساله از تهران به علت درد شدید لگن راست به مطب  مراجعه نمودند. بیمار مبتلا به سرطان ریه بودند، ولی از یک ماه قبل دردی طاقت…

ادامه مطلب