تشخیص بیماری ها از روی گوش

گوش انسان میکروسیستم کوچکی از کل بدن است (تصویر جنین وارونه) که تمام قسمت های بدن، یک نقطه متناظر بر روی گوش دارند و ما می توانیم از نقاط گوش برای…

ادامه مطلب